Postępowania przetargowe 2017

Data publikacji Data otwarcia Ogłoszenie
18,12,2017 28,12,2017 Dostawa wyrobów z mięsa
3820/99/2017
SIWZ
SIWZ -zmiana
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
13,12,2017 21,12,2017 Dostawa produktów warzyw i owoców
3820/98/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
04,12,2017 14,12,2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/97/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
07,12,2017 14,12,2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/96/2017
zmiana ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
28,11,2017 08,12,2017
06,12,2017
Dostawa wyrobów medycznych
3820/95/2017
zmiana ogłoszenia
SIWZ
SIWZ – zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
28,11,2017 05,12,2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/94/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
22,11,2017 02,01,2017 Dostawa central wentylacyjnych
3820/92/2017
SIWZ
zal nr 1
SIWZ-zmiana
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
20,11,2017 28,11,2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/93/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
15,11,2017 24,11,2017
23,11,2017
Dostawa warzyw, owoców, artykułów spożywczych mrożonych oraz jajek kurzych.
3820/91/2017
zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
SIWZ – zmiana
SIWZ – zmiana 2
Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania:
– Pakiet 2
15,11,2017 27,11,2017
22,11,2017
Dostawa systemu planowania leczenia
3820/90/2017
zmiana ogłoszenia
SIWZ
SIWZ – zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
13,11,2017 23,11,2017
20,11,2017
Dostawa środków czystości do mycia i dezynfekcji
3820/89/2017
zmiana ogłoszenia
SIWZ
SIWZ – zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
07,11,2017 21,11,2017 Wykonanie wentylacji mechanicznej
3820/88/2017
SIWZ , Harmonogram ,
Inst-sanit-wentylacja-mechaniczna , Kosztorys-ofertowy ,
STWiOR-bud-A ,
zestawienie materiałów ,
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
03,11,2017 13,12,2017 Dostawa implantów ortopedycznych:
3820/82/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
25,10,2017 06,11,2017
02,11,2017
Serwis akceleratorów i symulatora:
3820/87/2017 zmiana ogłoszenia
SIWZ
SIWZ – zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
24,10,2017 08,11,2017
07,11,2017
02,11,2017
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów
3820/86/2017
zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia 2
zmiana ogłoszenia 3
SIWZ
SIWZ – zmiana
SIWZ – zmiana nr 2
Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
19,10,2017 26,10,2017 Dostawa środków czystości
3820/83/2017
SIWZ Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
19,10,2017 26,10,2017 Dostawa produktów warzyw i owoców
3820/85/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
17,10,2017 24,10,2017 Dostawa opakowań na odpady
3820/84/2017
SIWZ Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
17,10,2017 29,11,2017
23,11,2017
Dostawa wyrobów medycznych
3820/78/2017
zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia
SIWZ
SIWZ – zmiana
SIWZ – zmiana 2
SIWZ – zmiana 3
SIWZ – zmiana 4
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.10.2017
19.10.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/81/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.10.2017
24,10,2017
17.10.2017
Dostawa materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych
3820/80/2017
zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia 2
SIWZ
SIWZ – zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.10.2017
19,10,2017
18.10.2017
Dostawa narzędzi chirurgicznych
3820/79/2017
zmiana ogłoszenia
SIWZ
SIWZ – zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
06,10,2017 17,10,2017 Dostawa ziemniaków jadalnych
3820/77/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
28,09,2017 10.10.2017
06,10,2017
Dostawa urządzenia do wykonywania testów eksploatacyjnych symulatorów radioterapeutycznych
3820/76/2017

zmiana ogłoszenia
SIWZ
SIWZ – zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
27,09,2017 04,10,2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/75/2017
SIWZ Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.09.2017 28.09.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/74/2017
SIWZ Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
18,09,2017 25,09,2017 Dostawa warzyw i owoców
3820/73/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
18,09,2017 25,09,2017 Dostawa środków dezynfekcyjnych
3820/72/2017
SIWZ
SIWZ – zmiana
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
08,09,2017 18,09,2017 Dostawa urządzenia do testów
3820/71/2017
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
08,09,2017 18,09,2017 Dostawa komór laminarnych 
3820/70/2017
SIWZ
SIWZ – zmiana
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
06,09,2017 09,10,2017 Dostawa energii elektrycznej
3820/69/2017
SIWZ
SIWZ – zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.07.2017 21.08.2017 Dostawa warzyw i owoców
3820/68/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.07.2017 02.08.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/66/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.07.2017 28.07.2017 Wymiana źródła w aparacie HDR
3820/65/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.07.2017 26,07,2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/64/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania
17,07,2017 25,08,2017
17,08,2017
Dostawa wyrobów medycznych
3820/55/2017
zmiana ogłoszenia
SIWZ
SIWZ – zmiana

SIWZ – zmiana
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Bilans oraz RZiS 2015
Bilans oraz RZiS 2016
Odpowiedzi na pytania 3
Odpowiedzi na pytania 4

Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zawiadomienie o wyniku postępowania – Pakiet 4
14,07,2017 26,07,2017
24,07,2017
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania barwień immunohistochemicznych
3820/63/2017
zmiana ogłoszenia
SIWZ
SIWZ – zmiana
SIWZ – zmiana 2
Odpowiedzi na pytania

Informacja z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.07.2017 19,07,2017
18.07.2017
Dostawa warzyw i owoców
3820/62/2017
zmiana ogłoszenia
SIWZ
SIWZ – zmiana
Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.07.2017 17.07.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/61/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia
Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.07.2017 17.07.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/60/2017
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.07.2017 14.07.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/59/2017
SIWZ
SIWZ zmiana
Odpowiedzi na pytania

Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.07.2017 11.07.2017 Dostawa materiałów szewnych
3820/58/2017
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.06.2017 21.07.2017
14,07,2017
07.07.2017
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą lub nieodpłatnym użyczeniem sprzętu
3820/53/2017

Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
SIWZ

SIWZ – zmiana

SIWZ – zmiana 2

SIWZ – zmiana 3
Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.06.2017 04.07.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/57/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.06.2017 04.07.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/56/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.06.2017 04.07.2017 Dostawa nabiału( jogurtów)
3820/54/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.06.2017 29.06.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/46/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.06.2017 03.07.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/52/2017
SIWZ
Zmiana SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Informacja z czynności otwarcia
Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.06.2017 30.06.2017 Dostawa artykułów spożywczych suchych
3820/51/2017
SIWZ
SIWZ – zmiana
Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.06.2017 29.06.2017
03.07.2017
Dostawa artykułów spożywczych mrożonych
3820/50/2017
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ 1
Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.06.2017 28.06.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/49/2017
Zmiana ogłoszenia
SIWZ Informacja z czynności otwarcia ofert Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.06.2017 28.06.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/48/2017
zmiana ogłoszenia
SIWZ

SIWZ zmian
Informacja o otwarciu ofert
16.06.2017 23.06.2017
27.06.2017
Dostawa analizatora i odczynników do wykonywania badań immunochemicznych
3820/47/2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.06.2017 14.06.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/45/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.06.2017 14.06.2017 Dostawa owoców i warzyw
3820/44/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.06.2017 14.06.2017 Dostawa wyrobów z mięsa
3820/43/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.06.2017 12.06.2017. Dostawa produktów leczniczych
3820/42/2017
SIWZ
Informacja z czynności otwarcia
Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.06.2017 12.06.2017. Dostawa produktów leczniczych
3820/41/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
29.05.2017 25,08,2017
17,08,2017
16,03,2017
03.08.2017
14,07,2017
27.06.2017
Dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni
3820/37/2017
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia nr 2
Zmiana ogłoszenia nr 3
Zmiana ogłoszenia nr 4
Zmiana ogłoszenia nr 5
Zmiana ogłoszenia nr 6
SIWZ
Zmiana SIWZ 1
zał nr 1
Zmiana SIWZ 2
Zmiana SIWZ 3
Zmiana SIWZ 4
Zmiana SIWZ 5
Odpowiedzi na pytania

zal nr 1 – Bilans i RZiS za 2015

zal nr 2 – Bilans i RZiS za 2016

zal nr 1 – umowa powie.

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3

Odpowiedzi na pytania 4

Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.05.2017 02.06.2017 Dostawa produktów – nabiału
3820/40/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.05.2017 01.06.2017 Dostawa produktów – pieczywa
3820/39/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.05.2017 12.06.2017
06.06.2017
05.06.2017
01.06.2017
29.05.2017
24.05.2017
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań mikrobiologicznych
3820/38/2017

3820/38/2017 -zmiana
3820/38/2017 -zmiana 2
3820/38/2017 -zmiana 4
3820/38/2017 -zmiana 5
3820/38/2017 -zmiana 6
SIWZ
SIWZ – zmiana
SIWZ – zmiana 2
SIWZ – zmiana 3
SIWZ – zmiana 4
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.05.2017 23.05.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/36/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.05.2017 23.05.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/35/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.05.2017 22.05.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/34/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.05.2017 22.05.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/33/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.05.2017
16.05.2017
12.05.2017
Dostawa materiałów szewnych
3820/32/2017

3820/32/2017 -zmiana
SIWZ
SIWZ – zmiana
Odpowiedzi na pytania

Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.05.2017 09.05.2017 Dostawa owoców i warzyw
3820/31/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.04.2017 24.04.2017 Usługa szkolenia personelu szpitalnego
3820/30/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.04.2017 19.04.2017 Usługa Modernizacji Systemu Informatycznego
3820/29/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.04.2017 11.04.2017 Dostawa owoców i warzyw
3820/28/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.03.2017 31.03.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/27/2017
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.03.2017 30.03.2017 Dostawa środków piorących
3820/26/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.03.2017 27.03.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/25/2017
SIWZ Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.03.2017 31.12.2018
05.11.2018
01.10.2018
03.08.2018
30.05.2018
30,04,2018
28,02,2018
31,01,2018
18,12,2017
20,11,2017
30,10,2017
09,10,2017
18,09,2017
01,09,2017
17.08.2017
04.08.2017
24,07,2017
07.07.2017
23.06.2017
12.06.2017
02.06.2017
24.05.2017
12.08.2017
08.05.2017
28.04.2017
21.04.2017
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
3820/22/2017

3820/22/2017 -zmiana
3820/22/2017 -zmiana 2
3820/22/2017 -zmiana 3
3820/22/2017 -zmiana 4
3820/22/2017 -zmiana 5
3820/22/2017 -zmiana 6
3820/22/2017 -zmiana 7
3820/22/2017 -zmiana 8
3820/22/2017 -zmiana 9
3820/22/2017 – zmiana10
3820/22/2017 – zmiana11
3820/22/2017 – zmiana12
3820/22/2017 – zmiana13
3820/22/2017 – zmiana14
3820/22/2017 – zmiana15
3820/22/2017 – zmiana16
3820/22/2017 – zmiana17
3820/22/2017 – zmiana18
3820/22/2017 – zmiana19
3820/22/2017 – zmiana20
3820/22/2017 – zmiana21
3820/22/2017 – zmiana22
3820/22/2017 – zmiana23
3820/22/2017 – zmiana24

SIWZ
SIWZ – zmiana
SIWZ – zmiana nr2
SIWZ – zmiana nr3
SIWZ – zmiana nr4
SIWZ – zmiana nr5
SIWZ – zmiana nr6
SIWZ – zmiana nr7
SIWZ – zmiana nr8
SIWZ – zmiana nr9
SIWZ – zmiana nr10
SIWZ – zmiana nr11
SIWZ – zmiana nr12
SIWZ – zmiana nr13
SIWZ – zmiana nr14
SIWZ – zmiana nr15
SIWZ – zmiana nr16
SIWZ – zmiana nr17
SIWZ – zmiana nr18
SIWZ – zmiana nr19
SIWZ – zmiana nr20
SIWZ – zmiana nr21
SIWZ – zmiana nr22
SIWZ – zmiana nr23
SIWZ – zmiana nr24
 
Unieważnienie przetargu
15.03.2017 23.03.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/24/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.03.2017 23.03.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/23/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia  

Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.03.2017
17.03.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/21/2017
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia  

Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.03.2017 14.03.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/20/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia  

Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.03.2018 17.03.2017
10.03.2017
Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bankowy
3820/19/2017

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

SIWZ-zmiany
Odpowiedzi na pytania

Opinia i raport 2015.pdf
Opinia i raport 2014.pdf
Plan naprawczy 2015.pdf
Prognoza 2015-2019.pdf
Sprawozdania 2014.pdf
Sprawozdania 2015.pdf
Uchwała na hipotekę 6 mln.pdf


Informacja z czynności otwarcia  

Zawiadomienie o wyniku postępowania-unieważnieniu
28.02.2018 07.03.2017 Dostawa odczynników
3820/18/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia  

Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.02.2017 17.03.2017
10.03.2017
Usługa kredytu bankowego 0610A/7/2017

Zawiadomienie o zmianie terminu
SIWZ Odpowiedzi na pytania
załącznik

Odpowiedzi na pytania nr 2
załącznik do odp. nr 2
Odpowiedzi na pytania nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.02.2017 01.03.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/17/2017
SIWZ

SIWZ-zmiany

załącznik
Informacja z czynności otwarcia  

Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.01.2017 03.03.2017
01.03.2017
Dostawa produktów leczniczych
3820/16/2017
SIWZ

SIWZ-zmiany
Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia  
Zawiadomienie o wyniku postępowania  
16.02.2017 23.02.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/15/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia  

Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.02.2017 17.02.2017 Dostawa materiałów RTG
3820/14/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia  

Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.02.2017 16.02.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/13/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia  

Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.01.2017 07.02.2017 Usługa serwisowa urządzeń medycznych
3820/12/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla
– zadania 2,3,5,6,7,
– zadania 1,4,8
25.01.2017 01.02.2017 Dostawa produktów leczniczych
3820/11/2017
SIWZ Informacja z czynności otwarcia  

Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.01.2017 01.02.2017 Dostawa artykułów higienicznych oraz środków myjących i dezynfekcyjnych
3820/10/2017

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

SIWZ-zmiana

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Informacja z czynności otwarcia  

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zawiad. o wyniku postęp.dla Pakietu nr 1
24.01.2017 31.01.2017 Dostawa art. biurowych i mat. eksploatacyjnych do drukarek 3820/06/2017 SIWZ Informacja z czynności otwarcia  

Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.01.2017 03.02.2017
02.02.2017
30.01.2017
Serwis aparatury medycznej 3820/07/2017

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

SIWZ-zmiana
Informacja z czynności otwarcia  

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

20.01.2017 27.01.2017 Dostawa produktów leczniczych 3820/05/2017 SIWZ Informacja z czynności otwarcia  

Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.01.2017 27.01.2017 Dostawa produktów leczniczych 3820/09/2017 SIWZ

załącznik nr 1
Informacja z czynności otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.01.2017 25.01.2017 Dostawa paliw silnikowych 3820/08/2017 SIWZ
SIWZ – zmiana
Informacja z czynności otwarcia ofert  
Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.01.2017 20.02.2017 Dostawa produktów leczniczych 3820/03/2017 SIWZ
SIWZ – zmiana
Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia ofert
Zestawienie ofert


Zawiadomienie o wyniku postępowania dla:
zadania 49-55-80-97-100
zadania  1-11-48-113

Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.01.2017 23.01.2017 Dostawa produktów leczniczych 3820/04/2017 SIWZ Informacja z czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.01.2017 12.01.2017 Dostawa artykułów spożywczych 3820/02/2017 SIWZ Informacja z czynności otwarcia ofert  
Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.01.2017 12.01.2017
16.01.2016
Dostawa paliw silnikowych 3820/01/2017 

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ
SIWZ – zmiana
 
Odpowiedzi na pytania
Informacja z czynności otwarcia ofert  
Zawiadomienie o wyniku postępowania