Archiwalne postępowania do 30000 EURO

Data publikacji ogłoszenia Data otwarcia ofert Ogłoszenie – przetarg nieograniczony Dokumenty
11.01.2021 19.01.2021 Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawa paliw silnikowych.
SZPiGM 0610A/01/2021

Ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie – zmiana

Wynik postępowania

21.10.2020 29.10.2020
Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawa stacji centralnego monitorowania.
SZPiGM 0610A/11/2020

 

Ogłoszenie

Wynik postępowania

11.08.2020 19.08.2020 Zaproszenie do złożenia oferty: Wykonanie remontu dachu na Pawilonie A
SZPiGM 0610A/8/2020


Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja Techniczna
Przedmiar dla wykonawcy
Zdjęcia


Odpowiedzi na pytania

Wynik postępowania

 

03.08.2020 07.08.2020
Zaproszenie do złożenia oferty: Wykonanie remontu dachu na Pawilonie A
SZPiGM 0610A/7/2020

 


Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja Techniczna
Przedmiar dla wykonawcy
Zdjęcia


Zmiana ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania
 

Unieważnienie

 

29.04.2020 05.05.2020
Zaproszenie do złożenia oferty:
System do podawania leków

 

Ogłoszenie


Wynik postępowania

16.04.2020

24.04.2020

 

Zaproszenie do złożenia oferty: 
Dostawa nowych i odbiór używanych filtrów do central klimatyzacyjnych

 

Ogłoszenie


Wynik postępowania

08.01.2020 17.01.2020
15.01.2020


Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawa paliw silnikowych

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie – zmiana

Odpowiedzi na pytania

Wynik postępowania

24.09.2019 04.10.2019
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sterylizatorów
SZ.S.P.O.O. SZPiGM ST/1/2019

 

 

Ogłoszenie

Wynik postępowania

 

18.07.2019 25.07.2019
Zaproszenie do złożenia oferty:
Konserwacja 13 dźwigów szpitalnych w tym udział w przeglądach UDT oraz wykonywanie pomiarów elektrycznych dźwigów 
SZPiGM 0610A/9/2019

 

Ogłoszenie

Wynik postępowania
 

02.05.2019 10.05.2019 Zaproszenie do złożenia oferty – Organizacja kolonii letniej
Ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania

Wyniki
 
16.04.2019 26.04.2019 Zaproszenie do złożenia oferty – dostawa odzieży medycznej
0610A/4/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie – zmiana

Załącznik nr 1

Wyniki
 
08.04.2019 15.04.2019
Dostawa filtrów do central klimatyzacyjnych
0610A/6/2019

 

Ogłoszenie

Wynik postępowania

 
29.03.2019 08.04.2019
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
0610A/2/2019

 

Ogłoszenie
        
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5


Wynik postępowania
 
15.03.2019 25.03.2019
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawy druków medycznych
Sz.S.P.O.O.SZPiGM 0610A/1/2019

 
Ogłoszenie

Wzory dokumentów

Wynik postępowania
 
23.01.2019 06.02.2019
01.02.2019

Dzierżawa powierzchni wewnętrznych oddziałów szpitalnych celem umieszczenia w salach chorych odbiorników telewizyjnych
 
Ogłoszenie i specyfikacja 

Odpowiedzi na pytania i zmiany
 
Odpowiedzi na pytania2 

Modyfikacja ogłoszenia

Wynik postępowania