Postępowania przetargowe 2014

Data publikacji ogłoszenia Data otwarcia ofert Ogłoszenie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wynik postępowania
31.12.2014
12.01.2015
08.01.2015
Przetarg nieograniczony – dostawy paliw silnikowych3820/120/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
31.12.2014 13.01.2015 Przetarg nieograniczony – dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora 3820/102/2014 SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.12.2014 16.01.2015
05.01.2015
Przetarg nieograniczony – dostawy probówek laboratoryjnych 3820/118/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania- modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.12.2014 30.12.2014 Przetarg nieograniczony – usługa sprawowania nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem InfoMedica 3820/115/2014 SIWZ

załącznik nr 5
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.12.2014
16.01.2015
14.01.2015
09.01.2015
30.12.2014
Przetarg nieograniczony – usługa serwisowa aparatury medycznej 3820/117/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 3
SIWZ

załącznik nr 1

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2
Odpowiedzi na pytania
zmodyfikowana treść SIWZ
zmodyfikowana treść zał. nr 4

Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.12.2014 16.01.2015
14.01.2015
09.01.2015
30.12.2014
Przetarg nieograniczony – usługa serwisowa sprzętu endoskopowego 3820/93/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 3
SIWZ

załącznik nr 1

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2
Odpowiedzi na pytania
-zmodyfikowana treść SIWZ
-zmodyfikowana treść zał. nr 4

Zawiadomienie o wyniku postępownia

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 2
15.12.2014 23.12.2014 Przetarg nieograniczony – dostawa produktów leczniczych 3820/116/14 SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.12.2014 19.12.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy warzyw i owoców 3820/113/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.12.2014 18.12.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy produktów leczniczych 3820/114/2014 SIWZ

zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
03.12.2014 10.12.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego 3820/112/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.12.2014 09.12.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy produktu leczniczego 3820/111/2014 SIWZ

zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.12.2014
11.12.2014
10.12.2014
Przetarg nieograniczony – dostawy produktu leczniczego 3820/110/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

zał. nr 1

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.12.2014 09.12.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy produktu leczniczego 3820/109/2014 SIWZ

zał. nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
01.12.2014 09.12.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy produktu leczniczego 3820/108/2014 SIWZ

zał. nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
01.12.2014 09.12.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy produktu leczniczego 3820/107/2014 SIWZ

zał. nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.11.2014 05.12.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy środków dezynfekcyjnych 3820/106/2014 SIWZ

zał. nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.11.2014 08.12.2014
04.12.2014
03.12.2014
Przetarg nieograniczony-dostawa sprzętu medycznego 3820/105/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

zał. nr 5
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.11.2014 03.12.2014 Przetarg nieograniczony – dostawa mikroskopu laboratoryjnego 3820/104/2014 SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.11.2014
04.12.2014
03.12.2014
01.12.2014
Przetarg nieograniczony dostawa łóżek medycznych 3820/103/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

zał. nr 5
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.11.2014
03.12.2014
01.12.2014
Przetarg nieograniczony – dostawa aparatu USG 3820/101/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.11.2014 27.11.2014
26.11.2014
Przetarg nieograniczony – dostawy defibrylatora 3820/98/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
załącznik nr 5

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.11.2014 27.11.2014
26.11.2014
Przetarg nieograniczony – dostawy kardiomonitora 3820/97/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
załącznik nr 5
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.11.2014 25.11.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy mrożonek 3820/99/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.11.2014 26.11.2014
25.11.2014
Przetarg nieograniczony – dostawa urządzenia do rozmrażania plazmy/szpiku 3820/96/2014


Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ nr 2

Zmiana SIWZ nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.11.2014 27.11.2014
26.11.2014
25.11.2014
Przetarg nieograniczony – dostawa urządzeń do oczyszczania powietrza 3820/95/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2

Modyfikacja SIWZ nr 3

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.11.2014 24.11.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy warzyw i owoców 3820/100/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.11.2014 18.11.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy jaj kurzych 3820/94/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.10.2014 31.10.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy produktów leczniczych 3820/92/2014 SIWZ
załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.10.2014 30.10.2014
29.10.2014
Przetarg nieograniczony dostawy środków dezynfekcyjnych 3820/81/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
załącznik nr 3
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.10.2014 27.10.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy ziemniaków jadalnych 3820/91/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.10.2014 28.10.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy materiałów opatrunkowych, rękawic chirurgicznych, pieluchomajtek, podkładów higienicznych i pęset 3820/90/2014 SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.10.2014 24.10.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy artykułów biurowych 3820/89/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.10.2014 24.10.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy materiałów laboratoryjnych 3820/88/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.10.2014 07.11.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy gazów medycznych i technicznych 3820/87/2014 SIWZ Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.10.2014 23.10.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy artykułów spożywczych 3820/86/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 2
15.10.2014 22.10.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy warzyw i owoców 3820/85/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.10.2014
29.10.2014
28.10.2014
24.10.2014
Przetarg nieograniczony – dostawa zestawu do laparoskopii 3820/84/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
10.10.2014 26.01.2015
15.01.2015
30.12.2014
26.11.2014
24.10.2014
20.10.2014
Przetarg nieograniczony – dostawa kotła parowego 3820/82/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 3

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 4

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 5

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 6
SIWZ
załącznik nr 7

Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ nr 2

Zmiana SIWZ nr 3

Zmiana SIWZ nr 4

Zmiana SIWZ nr 5

Zmodyfikowana treść SIWZ

ZALACZNIKI  DO  SIWZ:

Instalacja wewnętrzna:
1  2  3  4  5  6

Kotłownia wodna:
1  2  3  4  5  6  7

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2 (Modyfikacja SIWZ)

Odpowiedzi na pytania nr 3 (Modyfikacja SIWZ)

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.10.2014 17.10.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy produktów leczniczych 3820/83/2014 SIWZ
załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.09.2014 07.10.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy produktów leczniczych 3820/80/2014 SIWZ
załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.09.2014
03.10.2014
01.10.2014
Przetarg nieograniczony-dostawy środków piorących 3820/79/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania – modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.09.2014 25.09.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy warzyw i owoców 3820/78/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.09.2014 29.09.2014
26.09.2014
Przetarg nieograniczony – dostawy środków czystości i materiałów do myjni endoskopowej 3820/76/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 2 przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 1
17.09.2014 24.09.2014 Przetarg nieograniczony – dostawa produktów leczniczych 3820/77/2014 SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.09.2014 22.10.2014 Przetarg nieograniczony-dostawa produktów leczniczych 3820/74/2014 SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.09.2014 18.09.2014 Przetarg nieograniczony dostawa produktów leczniczych 3820/75/2014 SIWZ

załącznik do SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.08.2014 05.09.2014 Przetarg nieograniczony – dostawa produktów leczniczych SIWZ
Załacznik nr1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.08.2014 04.09.2014 Przetarg nieograniczony – dostawa wyrobów z mięsa 3820/72/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.08.2014 01.09.2014 Przetarg nieograniczony-dostawa produktów leczniczych 3820/71/2014 SIWZ
Załącznik nr1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.08.2014 28.08.2014 Przetarg nieograniczony-dostawa produktów leczniczych 3820/70/2014 SIWZ
załącznik nr1
Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.08.2014
01.09.2014
28.08.2014
Przetarg nieograniczony- dostawa sprzętu AGD
3820/66/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia 2
SIWZ
załącznik nr1
Modyfikacja SIWZ
załącznik
Modyfikacja SIWZ_2
Załącznik do modyfikacji
Odpowiedzi na pytania
załącznik nr1
Odpowiedzi na pytania_2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.08.2014 28.08.2014 Przetarg nieograniczony – dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 3820/69/2014 SIWZ

załącznik nr 4
załącznik nr 5
Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.08.2014
22.08.2014
21.08.2014
Przetarg nieograniczony – dostawa ambulansu 3820/68/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

załącznik nr 4

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Zawiadomienie o wyniku postępowania

12.08.2014 19.08.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy warzyw i owoców oraz artykułów spożywczych mrożonych 3820/67/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku – pakiet II
Zawiadomienie o wyniku postępowania  – pakiet I
08.08.2014
29.09.2014
19.09.2014
Przetarg nieograniczony – dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku 3820/64/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
załącznik nr 1 do modyfikacji
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.08.2014
02.10.2014
01.10.2014
29.09.2014
15.09.2014
Przetarg nieograniczony – dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku 3820/63/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania nr 2 oraz modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania nr 3 oraz modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr: 6, 8, 9, 10, 16, 18, 19 przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr: 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13,17, 20 przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr: 1, 3, 15 przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr: 14 przedmiotu zamówienia
07.08.2014 21.08.2014 Przetarg nieograniczony – skrócenie komina zbiorczego z kotłowni gazowo-olejowej 3820/65/2014 SIWZ

ZAŁĄCZNIKI:
specyfikacja rozbiórki
kosztorys "ślepy"
przedmiar
projekt budowlany
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 2
31.07.2014 08.08.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy artykułów spożywczych suchych  3820/62/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.07.2014 06.08.2014 Przetarg nieograniczony – usługa serwisowa aparatu MR i tomografu komputerowego 3820/61/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.07.2014 06.08.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 3820/60/2014 SIWZ

załącznik nr 4
załącznik nr 5
Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.07.2014
06.08.2014
05.08.2014
Przetarg nieograniczony – dostawy środków czystości 3820/59/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
załącznik nr 6
Odpowiedzi na pytania – modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.07.2014 01.08.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy produktów leczniczych 3820/58/2014 SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.07.2014 10.09.2014
02.09.2014
Przetarg nieograniczony – dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku 3820/56/2014

Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia nr 2
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Załącznik do odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 3
24.07.2014 31.07.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy warzyw i owoców 3820/57/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.07.2014
25.07.2014
24.07.2014
Przetarg nieograniczony – dostawy opakowań na odpady 3820/55/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ Odpowiedzi na pytania

załącznik do odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania nr 2-modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.07.2014 21.07.2014 Przetarg nieograniczony – dostawa produktów leczniczych 3820/54/2014 SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.07.2014 21.07.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy materiałów szewnych i wosku kostnego 3820/53/2014 SIWZ

załącznik nr 5
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.07.2014 21.07.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy źródeł promieniowania wraz z usługą serwisową aparatu HDR 3820/52/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.07.2014 11.07.2014 Przetarg nieograniczony – dostawa produktów leczniczych 3820/51/2014 SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.06.2014 25.07.2014 Przetarg nieograniczony – dostawa produktów leczniczych 3820/50/2014 SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.06.2014 24.06.2014 Przetarg nieograniczony-dostawa warzyw i owoców 3820/47/2014 SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.06.2014 20.06.2014 Przetarg nieograniczony-dostawa produktów leczniczych 3820/49/2014 SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.06.2014 23.06.2014 Przetarg nieograniczony-dostawa produktów leczniczych 3820/48/2014 SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.05.2014
09.06.2014
06.06.2014
Przetarg nieograniczony – dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 3820/45/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

29.05.2014 05.06.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego 3820/46/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.05.2014 05.06.2014
04.06.2014
Przetarg nieograniczony – dostawy sprzętu medycznego 3820/44/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.05.2014 04.06.2014
02.06.2014
Przetarg nieograniczony – dostawy nabiału 3820/43/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.05.2014
03.06.2014
02.06.2014
Przetarg nieograniczony – dostawa aparatu USG 3820/42/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik nr 4
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.05.2014 28.05.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy produktów leczniczych 3820/41/2014 SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.05.2014 26.05.2014 Przetarg nieograniczony – dostawa respiratora 3820/40/2014 SIWZ Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.05.2014 21.06.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy warzyw i owoców 3820/39/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.05.2014 16.05.2014 Przetarg nieograniczony -dostawy artykułów spożywczych mrożonych 3820/37/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.05.2014 14.05.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy pieczywa 3820/38/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.04.2014 12.05.2014
08.05.2014
Przetarg nieograniczony – organizacja kolonii letniej 3820/35/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.04.2014 06.05.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy produktów leczniczych 3820/36/2014 SIWZ

zał. nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.04.2014 05.05.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy artykułów spożywczych suchych 3820/34/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.04.2014 29.04.2014 Przetarg nieograniczony – usługa odbioru odpadów 3820/33/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

zał. nr 1
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.04.2014 25.04.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic chirurgicznych 3820/30/2014 SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.04.2014 24.04.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy warzyw i owoców 3820/32/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.04.2014
28.04.2014
23.04.2014
Przetarg nieograniczony – dostawy produktów leczniczych 3820/31/2014 SIWZ

zał. nr 1

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.04.2014 05.05.2014
29.04.2014
23.04.2014
Przetarg nieograniczony-dostawy platformy elektrochirurgicznej 3820/29/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.04.2014 17.04.2014
16.04.2014
Przetarg nieograniczony-dostawy materiałów szewnych 3820/24/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

zał. nr 4
zał. nr 5
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.04.2014
13.05.2014
09.05.2014
05.05.2014
29.04.2014
23.04.2014
17.04.2014
14.04.2014
Przetarg nieograniczony – dostawa mebli medycznych 3820/28/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 3

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 4

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 5

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 6
SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2

Modyfikacja SIWZ nr 3

Modyfikacja SIWZ nr 4

Modyfikacja SIWZ nr 5

Modyfikacja SIWZ nr 6
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.04.2014 23.04.2014 Przetarg nieograniczony – remont istniejących placów i chodników, utwardzenie fragmentu działki oraz przebudowa fragmentu drogi przy budynku Przychodni Rejonowej w Brzozowie 3820/25/2014 SIWZ
wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI:
kosztorys ofertowy
projekt organizacji ruchu
projekt techniczny
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.04.2014

28.04.2014
23.04.2014
17.04.2014
14.04.2014
10.04.2014
Przetarg nieograniczony – obsługa serwisowa tomografu komputerowego 3820/27/1014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 3

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 4
SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2

Modyfikacja SIWZ nr 3

Modyfikacja SIWZ nr 4
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
01.04.2014 09.04.2014 Przetarg nieograniczony – dostawa produktów leczniczych 3820/26/2014 SIWZ

załącznik nr 1

Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.03.2014
11.04.2014
03.04.2014
Przetarg nieograniczony – dostawa aparatu USG 3820/23/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.03.2014 23.04.2014 Przetarg nieograniczony – dostawa produktów leczniczych 3820/20/2014 SIWZ

załącznik nr 1

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.03.2014 21.03.2014 Przetarg nieograniczony – dostawa aplikatorów 3820/22/2014 SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.03.2014 21.03.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy warzyw i owoców 3820/21/2014 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.03.2014
29.04.2014
23.04.2014
Przetarg nieograniczony- dostawa odczynników do analizatorów-parametrów krytycznych, biochemicznego i immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatorów
3820/18/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszeniaSIWZ

załącznik nr 4

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.03.2014 20.03.2014 Przetarg nieograniczony
– dostawy produktów leczniczych
3820/19/2014
SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
06.03.2014
01.04.2014
28.03.2014
24.03.2014
20.03.2014
17.03.2014
16.03.2014
Przetarg nieograniczony
– dostawa implantów kręgosłupowych
3820/18/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 3

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 4

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 5
SIWZ

załącznik nr 1

Zmiana SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2

Modyfikacja SIWZ nr 3

Modyfikacja SIWZ nr 4
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.03.2014 11.03.2014 Przetarg nieograniczony
– dostawy mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego
3820/17/2014
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
24.02.2014 03.03.2014 Przetarg nieograniczony
– dostawy produktów leczniczych
3820/16/2014
SIWZ

załącznik nr 1
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.02.2014 26.02.2014 Przetarg nieograniczony
-dostawy warzyw i owoców
3820/15/2014
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.02.2014 20.02.2014 Przetarg nieograniczony
– dostawa automatycznego wstrzykiwacza środka cieniującego i roztworu NaCl wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych
3820/14/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.02.2014
20.02.2014
17.02.2014
Przetarg nieograniczony
– dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
3820/11/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.02.2014
19.02.2014
17.02.2014
Przetarg nieograniczony
– dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania barwień immunohistochemicznych
3820/13/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

załącznik nr 5 – wzór oferty

załącznik nr 6 – wzór umowy
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.02.2014 17.02.2014 Przetarg nieograniczony
– dostawa błon i odczynników RTG
3820/12/2014
SIWZ Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.02.2014 13.02.2014 Przetarg nieograniczony
– dostawa mrożonek
3820/10/2014
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
29.01.2014
11.02.2014
10.02.2014
05.02.2014
Dostawa dygestorium formalinowego

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 2
Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.01.2014 12.02.2014
07.02.2014
04.02.2014
Zmiana ogłoszenia nr 1
Opracowanie dokumentacji projektowej
Zmiana ogłoszenia nr 2
SIWZ Przesunięcie terminu składania ofert

Przesunięcie terminu składania ofert nr 2

Odpowiedzi na pytania

załącznik do odpowiedzi

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Załącznik do zawiadomienia
28.01.2014 10.03.2013 Dostawa produktów leczniczych

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Załącznik 1

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 105 i 125 przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania w pozostałej części przedmiotu zamówienia
24.01.2014 31.01.2014 Przetarg nieograniczony
– usługa: otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bankowym
3820/1/2014
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.01.2014 28.01.2014 Przetarg nieograniczony
-dostawy artykułów spożywczych-suchych 3
820/6/2014
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.01.2014 22.01.2014 Przetarg nieograniczony
– dostawa produktu leczniczego
3820/5/2014
SIWZ

załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.01.2014
23.01.2014
21.01.2014
Przetarg nieograniczony
– dostawa dygestorium formalinowego
3820/2/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania
13.01.2013 20.01.2014 Przetarg nieograniczony
– dostawy warzyw i owoców
3820/4/2014
SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.01.2014
22.01.2014
20.01.2014
Przetarg nieograniczony
– dostawy papierowych artykułów higienicznych oraz profesjonalnych środków do mycia i dezynfekcji
3820/3/2014

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.01.2014 09.01.2014 Przetarg nieograniczony – dostawy paliw 3820/112/203 SIWZ Zawiadomienie o wyniku postępowania
02.01.2014
14.01.2014
09.01.2014
Przetarg nieograniczony
– dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników
3820/109/2013

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia
SIWZ

Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania