Postępowania przetargowe 2019

Data publikacji ogłoszenia Data otwarcia ofert Ogłoszenie – Przetarg nieograniczony Dokumenty
02.01.2020 10.01.2020 Modernizacja systemu informatycznego
3810/74/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie -zmiana

SIWZ
SIWZ – zmiana

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

23.12.2019 08.01.2020 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów
3810/73/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Informacja z czynności otwarcia ofert

Zawiadomieie o wyniku postępowania

18.12.2019 03.01.2020 Dostawy środków czystości
3810/72/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 1

Informacja z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

16.12.2019 17.01.2020 Dostawa implantów ortopedycznych
3810/70/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 1

Odpowiedzi na pytania

Informacja z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

12.12.2019 27.12.2019 Dostawa produktów leczniczych
3810/71/2019

Ogłoszenie

SIWZ
SIWZ – zmiana

Załącznik 1

Informacje z otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

10.12.2019 13.01.2019 Dostawa stentów i protez
3810/68/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 1

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia

09.12.2019 20.12.2019 Dostawa mięsa i wyrobów z mięsa oraz artykułów mrożonych
3810/69/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje zotwarcia

Wynik postępowania

06.12.2019 09.01.2020 Dostawy produktu leczniczego
3810/65/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik Nr1

Informacja z czynnoći otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

05.12.2019 13.12.2019 Dostawa systemu chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii
3810/67/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacja z czynności z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowaia

04.12.2019 12.12.2019 Dostawa materiałów do sterylizacji
3810/66/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępownia

02.12.2019 11.12.2019 Dostawy ciekłego azotu
3810/64/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z czynności otwarcia ofert

Informacja z czynności otwarcia ofert – sprostowanie

Zawiadomienie o wyniku postępowania

22.11.2019 02.12.2019 Dostawy jajek kurzych
3810/63/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

21.11.2019 27.12.2019 Dostawy produktów leczniczych
3810/62/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

31.10.2019 15.11.2019
13.11.2019
Dostawa wyrobów medycznych
3810/61/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie – zmiana 1
Ogłoszenie – zmiana 2

SIWZ
SIWZ-zmiana

Odpowiedzi na pytania

Załącznik do odpowiedzi

Informacje z otwarcia

Unieważnienie postępowania

31.10.2019 05.12.2019 Dostawa implantów ortopedycznych
3810/59/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

29.10.2019 29.11.2019 Dostawa produktów leczniczych
3810/60/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia

Wynik postępowania

Wynik postępowania – zmiana

18.10.2019 20.11.2019 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
3810/55/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

17.10.2019 25.10.2019 Dostawa worków foliowych i pojemników na odpady
3810/58/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

15.10.2019 22.10.2019 Dostawy warzyw i owoców
3810/57/2019

Ogłoszenie

SIWZ
SIWZ – zmiana
SIWZ – zmiana 2

Informacja z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

09.10.2019 17.10.2019 Dostawy wyrobów medycznych
3810/56/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

03.10.2019 11.10.2019 Dostawy środka dezynfekcyjnego
3810/54/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

27.09.2019 11.10.2019
07.10.2019
Odbiór odpadów komunalnych
3810/53/2019

Ogłoszenie

Zmiana Ogłoszenia
Zmiana Ogłoszenia 2

SIWZ
Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ 2

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

27.09.2019 25.10.2019
18.10.2019
07.10.2019
Dostawa energii elektrycznej
3810/52/2019

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie – zmiana 2
SIWZ

Zmiana SIWZ
SIWZ – zmian 2

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

23.09.2019 24.10.2019 Dostawa produktów leczniczych
3810/50/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik Nr1

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

19.09.2019 27.09.2019 Odbiór odpadów komunalnych
3810/51/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

17.09.2019 26.09.2019
25.09.2019
Dostawa środków dezynfekcyjnych
3810/49/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie-zmiana

SIWZ

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

13.09.2019 25.09.2019
23.09.2019
Dostawa stacji planowania leczenia
3810/47/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie – zmiana
Ogłoszenie – zmiana 2

SIWZ
SIWZ – zmiana

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

10.09.2019 20.09.2019
17.09.2019
Dostawa detektora do aparatu RTG
3810/48/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie-zmiana
Ogłoszenie-zmiana 2

SIWZ

Zmiana do SIWZ
Zmiana 2 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

10.09.2019 18.09.2019 Dostawa wyrobów medycznych
3810/45/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

09.09.2019 23.09.2019
20.09.2019
16.09.2019
Dostawa aplikatorów do brachyterapii
3810/46/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie – zmiana
Ogłoszenie – zmiana2

SIWZ
SIWZ – zmiana

Odpoiwedzi na pytania

Informacje z otwarcia

06.09.2019 13.09.2019 Dostawa warzyw i owoców
3810/44/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik z postępowania

06.09.2019 16.09.2019 Dostawa materiałów do sterylizacji
3810/42/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

03.09.2019 10.09.2019 Dostawa energii elektrycznej
3810/43/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Unieważnienie

27.08.2019 04.09.2019
02.09.2019
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek wraz z usługą serwisową
3810/41/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie – zmiana

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

Uchylenie czynności wyboru oferty

Wynik postępowania

13.08.2019 16.09.2019 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
3810/40/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

06.08.2019 19.08.2019
14.08.2019
13.08.2019
Dostawa artykułów biurowych
3810/39/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie-zmiana
Ogłoszenie-zmiana 2

SIWZ
SIWZ-zmiana
SIWZ-zmiana 2

Odpowiedzi na pytania

Informacja z czynności otwarcia ofert

31.07.2019 08.08.2019 Dostawa warzyw i owoców
3810/38/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

22.07.2019 23.08.2019 Dostawa produktów leczniczych
3810/35/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załacznik nr1

Odpowiedzi na pytania

Informacja z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postepowania

18.07.2019 26.07.2019 Dostawa artykułów spożywczych
3810/37/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

18.07.2019 26.07.2019 Dostawa papieru ksero
3810/36/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

05.07.2019 12.07.2019 Dostawa produktów leczniczych
3810/34/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

02.07.2019 09.07.2019 Dostawa opraw oświetleniowych w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F, G oraz modernizację kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza
3810/33/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

01.07.2019 08.07.2019 Dostawa artykułów spożywczych
3810/29/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

26.06.2019 08.07.2019 Dostawa źródła promieniowania Ir-192 wraz z usługą przeglądu serwisowego
3810/32/2019

Ogłoszenie
SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

26.06.2019 19.07.2019
18.07.2019
Dostawy wyrobów medycznych
3810/31/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie – zmiania

SIWZ
SIWZ – zmiana

Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

26.06.2019 15.07.2019 Dostawa warzyw i owoców
3810/30/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie-zmiana

SIWZ
SIWZ-zmiana

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

25.06.2019 05.07.2019
03.07.2019
Dostawa odczynników wraz z usługą dzierżawy sprzętu
3810/28/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie-zmiana

SIWZ
SIWZ-zmiana

Załącznik Nr 1 do modyfikacji

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

12.06.2019 16.07.2019 Dostawa produktów leczniczych
3810/26/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik Nr1

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania nr1

Wynik postępowania nr2

10.06.2019 18.06.2019 Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania barwień immunohistochemicznych
3810/27/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia

Wynik postępowania

10.06.2019 16.07.2019 Dostawa preparatów do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatorów
3810/22/2019

Ogłoszenie

SIWZ
SIWZ-zmiana

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

05.06.2019 12.06.2019 Dostawa warzyw i owoców
3810/25/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Wynik postępowania

30.05.2019 07.06.2019 Dostawa sprzętu medycznego
3810/23/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

29.05.2019 06.06.2019 Dostawa produktów leczniczych
3810/24/2019

Ogłoszenie

SIWZ
SIWZ – zmiana

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

17.05.2019 03.06.2019
28.05.2019
Dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych
do wykonywania analiz cytometrii przepływowej
3810/19/2019

Ogłoszenie
Ogłoszenie – zmiana

SIWZ
SIWZ – zmiana

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

16.05.2019 24.05.2019 Dostawa nabiału
3810/21/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

14.05.2019 22.05.2019 Dostawa pieczywa
3810/20/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania

13.05.2019 14.06.2019 Dostawa produktów leczniczych
3810/17/2019

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik Nr1

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wynik postępowania-zadanie1;21;27

Wynik postępowania

07.05.2019 14.05.2019 Dostawa warzyw i owoców
3810/18/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

02.04.2019 10.04.2019
Dostawa warzyw i owoców
3810/16/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

01.04.2019 09.04.2019
Przetarg nieograniczony – dostawy preparatów do dezynfekcji
3810/15/2019


Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wyniki z otwarcia

18.03.2019 27.03.2019
25.03.2019

Dostawa papierowych artykułów higienicznych
3810/14/2019


Ogłoszenie
Ogłoszenie – zmiana

SIWZ

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

14.03.2019 21.03.2019
Dostawa suszarek odzieży, grzejników i opraw oświetleniowych w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F, G oraz modernizację kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza
3810/13/2019


Ogłoszenie
Ogłoszenie zmiana

SIWZ

Wyniki postępowania

05.03.2019 13.03.2019
Przetarg nieograniczony – dostawy protez powlekanych do dróg żółciowych
3810/12/2019


Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

01.03.2019 09.04.2019
04.04.2019

Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku
3810/05/2019


Ogłoszenie
Ogłoszenie – zmiana
Ogłoszenie – zmiana2

SIWZ
SIWZ – zmiana
Załącznik nr 1

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania nr 2
Sprostowanie do odpowiedzi na pytania nr 2

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

26.02.2019/td> 29.03.2019
Dostawa produktów leczniczych
3810/10/2019


Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik nr 1

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

22.02.2019 05.04.2019
27.03.2019

Serwis tomografu komputerowego
3810/8/2019


Ogłoszenie
Ogłoszenie – zmiana

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Wyniki postępowania

21.02.2019 01.03.2019
Dostawa warzyw i owoców
3810/11/2019


Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wynik z postępowania

12.02.2019 28.02.2019
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji Pawilonów F, G i modernizacji kotłowni, w ramach projektu:,, Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F, G oraz modernizacje kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza
3810/9/2019


Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik nr 8 (1)
Załącznik nr 8 (2)

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

06.02.2019 13.02.2019 Dostawa odczynników i części zużywalnych oraz dzierżawa wirówki laboratoryjnej oraz analizatora do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy krwi metodą elektroforezy kapilarnej
3810/7/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wyniki z otwarcia

25.01.2019 01.02.2019 Dostawa paliw silnikowych
3810/6/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania
Informacje z otwarcia

Wyniki z otwarcia

21.01.2019 29.01.2019 Dostawa artykułów spożywczych
3810/4/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

18.01.2019 04.02.2019
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji Pawilonów F, G i modernizacji kotłowni, w ramach projektu:,, Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F, G oraz modernizacje kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza
3810/1/2019


Ogłoszenie

SIWZ
SIWZ – zmiana1
SIWZ – zmiana2

Załącznik nr 9

Odpowiedzi na pytania

Informacje z otwarcia

Wyniki postępowania

11.01.2019 14.02.2019Dostawa produktów leczniczych
3810/2/2019

Ogłoszenie

SIWZ
SIWZ – zmiana
SIWZ – zmiana2

Załącznik

Odpowiedzi na pytania
Zmiana do odpowiedzi

Informacje z otwarcia

Informacje z otwarcia – sprostowanie
Informacje z otwarcia – sprostowanie 2
Informacje z otwarcia – sprostowanie 3
Wynik postępowania
Wynik postępowania – zad.78

10.01.2019 17.01.2019Dostawa paliw silnikowych
3810/3/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Unieważnienie postępowania